O Consello Técnico de Atención Primaria

En cumprimento do acordado entre o comité de folga de primaria e a Dirección Xeral de Recursos Humanos do SERGAS, o pasado día 13 de xuño, o Consello Técnico de Primaria acordou a constitución de 14 comisións de traballo, para abordar de xeito individual, por colectivos, e de xeito conxunto as necesidades...