Por unha cidadanía galega exercente

Das últimas eleccións, que tiveron lugar o pasado dez de novembro deste ano 2019 pódense tirar moitas conclusións. Por unha banda podemos extraer conclusións obxectivas, entre as que eu destacaría catro: en primeiro lugar o “Feijóoismo”, se se nos permite chamarlle así, atópase nunha fonda crise de identidade. O...

Galiza, posíbel fin de ciclo

No ano 2005, o presidente Fraga estaba convencido da súa capacidade para revalidar a maioría absoluta, foron máis dun os que trataron de persuadilo de que debía formularse un relevo e deixar lugar a un candidato con enerxías renovadas. Nesa hipotética sucesión erguíase con forza o nome de Xosé Cuiña, o eterno...