Cidade, porto e universidade: unha estratexia sustentable inexplorada

A urbe e o porto da Coruña son dúas realidades inseparables desde as orixes do asentamento humano na península herculina. Pola súa banda, a Universidade da Coruña, UDC, creada en 1989, é unha institución pública que acolle a 16.800 estudantes e dá traballo a  máis de 2.100 persoas, entre profesorado e persoal...