A realidade e as ideas

Hai unhas semanas, nesta mesma páxina de SERMOS, Manuel Mera considerou necesario e oportuno rebater a resumida avaliación que realicei a respeito da situación na que se atopa o BNG.

A encrucillada do BNG

O pasado 21 de Outubro o BNG sufriu un castigo nas urnas que ninguén fora capaz de prognosticar na dimensión concreta que rexistrou.A perda de mais do 40% dos apoios recibidos no ano 2009 obriga a facer unha reflexión que, ademais da necesaria fonduraanalítica, teña as doses suficientes de audacia no momento de formular e aplicar os cambios políticos, organizativos e persoais que resulten pertinentes.

O que se xoga o 21 de outubro

De todos os datos que proporcionará o reconto do 21-O, haberá dous especialmente relevantes: o resultado que obteña o PP e a cifra de apoios que reciba o BNG.No primeiro caso está en xogo, obviamente, a propia continuidade do actual goberno da Xunta e, tamén, a consistencia das políticas que está a desenvolver o executivo presidido por Mariano Rajoy.