Captura de CO2: ao servizo do monocultivo forestal con especies de medre rápido

No Ministerio Español de Agricultura ,Pesca ,Alimentación e Medio Ambiente ,hai un proxecto intitulado “Rexistro da pegada de carbono,compensación e proxectos de absorción do dioxido de carbono” .Mediante este proxecto,crease un mercado voluntario para que as empresas que contaminan ,poidan seguilo facendo ,sempre...

Lumes forestais: cambiar a linguaxe para manter os mesmos principios

O Partido Popular e o Partido Socialista veñen de aprobar o Ditame da comisión especial non permanente de estudo e analise das reformas da política forestal, de prevención e defensa contra os lumes forestais e do Plano Forestal de Galiza, constituída a raíz da vaga de lumes que sufriu o territorio galego en Outubro...

O monte veciñal en man común estorba

Para os intereses capitalistas, especulativos e urbanísticos, a figura do monte veciñal en man común como unha titularidade de carácter xermánico (xa que logo, fóra do tráfico do comercio) e xestionada democraticamente pola veciñanza comuneira, estorba. Polo tanto, hai que eliminalo. A Consellaría do Medio...

Revisión do Plano Forestal de Galiza: a polo monte veciñal

O Plano Forestal de Galiza non é un plano de ordenación. Está considerado como un plano reitor de carácter estratéxico para a planificación e a execución da política de montes no territorio galego. Ten rango de Decreto e, polo tanto, será...

Lei de acompañamento: lume forestal, dano colateral

O Partido Popular ,en solitario ,vai  a aprobar no Parlamento Galego a Lei de Acompañamento para os orzamentos xerais da Xunta de Galiza. Mediante esta lei ,de case lectura única, modifica en profundidade diversas leis vixentes. E modificaas ,non somentes furtando o debate parlamentar ,...

Lumes forestais: problemas de país

Na vaga de lumes que vimos de padecer, o primeiro que cómpre lamentar é a morte de catro persoas. O   segundo é pór todos os esforzos en apagar os lumes que aínda quedan. O terceiro é o deixar de facer declaracións demagóxicas e de...

Sobre a Axencia Galega da Industria Forestal

No Diario Oficial de Galiza de data 29 de Agosto de 2017 vén de publicarse o Decreto 81/2017, de 3 de Agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos. Coa creación desta Axencia, dependente da Consellaría de Economía e Industria, a...

Competencias estatais versus soberanía nacional galega

A Lei de Costas , competencia do Estado Central , impide a existencia de titularidades privadas na zona de dominio marítimo terrestre .Dado que o réxime xuridico  do Estado Español  non recoñece ao  monte veciñal  en mán común (figura de...

Os lumes forestais e os carroñeiros

Para os carroñeiros nen as traxedias humanas lles valen para aflorar sentimentos de solidariedade. Valenlles para sacar os dentes para lanzarse sobre a sua presa e devorala. As desgrazas mesmo lles valen para sacar tallada. Iso foi o que aconteceu coa desgraza do lume forestal que tivo lugar a semana...

Voltamos á usurpación franquista dos montes veciñais en man común

Anda a circular entre algúns membros do Consello Forestal de Galiza , co formato da Consellaría da Presidencia, unha proposta pola que se modifica puntualmente a Lei 13/1989, do 10 de Outubro, de montes veciñais en man común. As modificacións da lei de montes veciñais...

Borrador do decreto para regular as novas plantacións de eucaliptus

No Consello Forestal de Galiza , celebrado o pasado día 17 de Febreiro de 2017, a Consellaría do Medio Rural presentou o borrador dun decreto para regular as novas plantacions de eucaliptus no territorio galego. O borrador presentado é cativo e insuficente e o que vén significar na...

Montes veciñais, convenios e cultivos enerxéticos

A lei de montes de Galiza, actualmente vixente, databa de Xuño de 2016 para que as comunidades de montes pagasen as falsas e inxustas débedas dos convenios [1]  ou entregasen a xestión das suas terras a empresas forestais privadas. A loita de veciñanza comuneira ante esta inxustiza...

Aproveitando a lei de acompañamento, o PP lexisla sen debate democrático

A Lei de Acompañamento aos Orzamentos Xerais da Xunta de Galiza (tecnicamente chamada Lei de Medidas Fiscais e Administrativas) é unha ferramenta lexislativa que gosta de usar o Partido Popular para cambiar ou introducir, pola porta de atrás, lexislacións de profundo calado...

E se lésemos os programas eleitorais

A realidade actual do mundo rural galego caracterízase por un elevado grado de envellecemento, abandono e desertización de practicamente todas as zonas rurais de Galiza e que ten o seu reflexo na desestruturación do territorio, o que leva aparellados elevados riscos de incendios de grandes...

Lumes forestais: sen novidade no fronte

Partimos da base de que, en última instancia, os/as culpábeis dos lumes forestais son as persoas desalmadas que prenden os lumes. Mais esta aseveración non pode agachar a realidade. A realidade é que os lumes forestais son unha derivada de unha política de montes non adecuada para...

Eufemismos, lampedusismo, nepotismo e outras herbas: a antipolítica

A actual crise do capitalismo ,puxo de moda o uso dos eufemismos(usar outras palabras para que parezan que non siñifican o mesmo) .Así, os recurtes de dereitos ,pasaron a ser axustes , as privatizacions dos servizos públicos , pasaron a ser teito de gasto e a recentralización de...

Partido Popular, monte veciñal, forestalismo e intervencionismo

O Cuarto Inventario forestal estatal, no que fai referencia a Galiza, indica que os montes galegos alcanzan un valor socio-medioambiental superior aos 1.131 millóns de euros anuais. Nestes valores sociomedio-ambientais atópanse: a captura de carbón, a provisión das augas, a...

Dúbidas dun votante nacionalista

Que votante nacionalista non estaría de acordo nunha candidatura unitaria de caracter, valla a redundancia, nacionalista?

Modificacións da Lei de Montes do Estado: a resurrección do patrimoio forestal español

Está a piques de debaterse nas Cortes Xerais do Estado as modificacions da Lei de montes do Estado ,vixente dende o ano 2003 .Votándolle unha ollada a estas modificacions que pretende levar adiante o goberno central español ,semella que navegamos polo tunel do tempo ; e que nesta viaxe , vaisenos  aparecendo : a lei do patrimonio forestal español ,o Icona, os gardamontes , e outras figuras e leixes franquistas.

A forza da organización e da unidade

A veciñanza comuneira, apoiada polas entidades que desenvolven a sua actividade no medio rural e polo nacionalismo político, ven de manifestarse polas manifestarse polas rua de Compostela.

Non o roubo do monte veciñal

Odiado pola Consellaria do Medio Rural e do Mar ,e aplaudido polos intereses capitalistas , especulativos e urbanisticos , abreuse a veda para ó roubo do monte veciñal A campaña durará ate o final de esta lexislatura política , non sexa o demo , que non recunquen no poder .

Os montes veciñais (que non comunais), son da veciñanza comunera

O dia 25 de Outubro deste ano , nas páxinas de opinión do xornal Faro de Vigo ,o catedrático de Dereito Consitituciónal , o señor Eloy Garcia , aproveitando  un lamentabel accidente (o sufrido por Diego , no monte veciñal de Valadares ,a quen desexamos unha pronta e total recuperación ), verte escuma de raiba ,contra a veciñanza comuneira 

Mareas ou constrúes

As vindeiras eleccions municipais presentanse nunha situación complexa para o nacionalismo (lease BNG) .Situación complexa refrexada en :Irrupción de marcas eleitorais que baseandose na indifinición (cando non na contradicción ) ,tentan apañar votos de xeito transversal . Agromar de plataformas , manifestos,somos ,mareas........ ,que prantexan candidaturas unitarias  nas que se prioriza a cuestión social deixando aparcada a cuestión nacional ; cando para o nacionalismo as duas cuestions teñen que ir xunguidas.

De rexeneradores e de tránsfugas

Un número considerabel de veciños e veciñas do Val Miñor , veñen de facer público un manifesto intitulado "Pola rexeneración democrática dos concellos do Val Miñor " .Neste manifesto apelan a configuración de candidaturas unitarias para retirar do poder municipal os partidos do sistema .

Monte veciñal: S.O.S.

Admito que poida parecer pesado o que ,ao mesmo tempo poida parecer teima  de algunha organización de comunidades de montes,de laiarse continuadamente de que , o monte veciñal en mán común, a pesar de ser unha seña de identidade da nosa nación ,é un grande descoñocido. Admito tamén que unha parte de ese descoñocemento e achacabel a veciñanza comuneira .

Democracia, Partido Popular , auga e aceite

Amparandose na barreira do 5% dos votos para acadar representación institucional .Amarrandose a Lei D `hondt,que favorece aos grandes partidos , en detrimento dos outros , o Partido Popular , fai da <>democracia a sua leira .

Cando a mentira é o piar para defender intereses particulares

A política da consellaria do Medio Rural e Mar ,"sección montes",  está planificada ,dirixida e controlada polo "loby(ou lobo) da madeira".Para  corrobarar esta afirmación basta con votarlle unha ollada as "marcas" da  política de...
x