O convenio de Medio Rural e Defensa para a prevención de incendios

Dende o ano 2008, a Xunta de Galiza e o Ministerio de Defensa Español, a través da Consellaría do medio rural, veñen asinando convenios para a prevención dos lumes forestais. O título do convenio (prevención de lumes forestais) non se axusta á realidade xa que o obxectivo do convenio di claramente que é para o...

Subvencións de prevención de loita contra os lumes: pura propaganda

No Diario Oficial de Galiza de 22 de Xaneiro de 2019 ,a Conselleria do Medio Rural , publica a orde pola que se establecian as bases reguladoras para a concesión de subvencions para prevención dos danos causados por incendios en montes veciñais en man común.Liñas de axudas cofinanciadas co Fondo Europeu Agrícola...

Convenio de Medio Rural, Fegamp e Seaga na loita contra o lume

Por segundo ano consecutivo ,está en vigor o Convenio de colaboración entre a Consellaria do medio rural ,a Fegamp e a empresa pública Seaga , en materia de prevención e de defensa contra os lumes forestais (deberia decirse contra os lumes do territorio) .O obxetivo de este convenio e a xestión da biomasa forestal...

Sobre os resultados electorais do 28A

Non cabe dúbida de que os resultados do nacionalismo (BNG) nas últimas eleccions ás Cortes Xerais do Estado foron insuficientes. Mesmo se se quere apurar, un fracaso. Mais estes son termos acaídos para comentar un resultado deportivo, non para facer unha analise política .   Os resultados...

Captura de CO2: ao servizo do monocultivo forestal con especies de medre rápido

No Ministerio Español de Agricultura ,Pesca ,Alimentación e Medio Ambiente ,hai un proxecto intitulado “Rexistro da pegada de carbono,compensación e proxectos de absorción do dioxido de carbono” .Mediante este proxecto,crease un mercado voluntario para que as empresas que contaminan ,poidan seguilo facendo ,sempre...

Lumes forestais: cambiar a linguaxe para manter os mesmos principios

O Partido Popular e o Partido Socialista veñen de aprobar o Ditame da comisión especial non permanente de estudo e analise das reformas da política forestal, de prevención e defensa contra os lumes forestais e do Plano Forestal de Galiza, constituída a raíz da vaga de lumes que sufriu o territorio galego en Outubro...

O monte veciñal en man común estorba

Para os intereses capitalistas, especulativos e urbanísticos, a figura do monte veciñal en man común como unha titularidade de carácter xermánico (xa que logo, fóra do tráfico do comercio) e xestionada democraticamente pola veciñanza comuneira, estorba. Polo tanto, hai que eliminalo. A Consellaría do Medio...

Revisión do Plano Forestal de Galiza: a polo monte veciñal

O Plano Forestal de Galiza non é un plano de ordenación. Está considerado como un plano reitor de carácter estratéxico para a planificación e a execución da política de montes no territorio galego. Ten rango de Decreto e, polo tanto, será...

Lei de acompañamento: lume forestal, dano colateral

O Partido Popular ,en solitario ,vai  a aprobar no Parlamento Galego a Lei de Acompañamento para os orzamentos xerais da Xunta de Galiza. Mediante esta lei ,de case lectura única, modifica en profundidade diversas leis vixentes. E modificaas ,non somentes furtando o debate parlamentar ,...

Lumes forestais: problemas de país

Na vaga de lumes que vimos de padecer, o primeiro que cómpre lamentar é a morte de catro persoas. O   segundo é pór todos os esforzos en apagar os lumes que aínda quedan. O terceiro é o deixar de facer declaracións demagóxicas e de...

Sobre a Axencia Galega da Industria Forestal

No Diario Oficial de Galiza de data 29 de Agosto de 2017 vén de publicarse o Decreto 81/2017, de 3 de Agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos. Coa creación desta Axencia, dependente da Consellaría de Economía e Industria, a...

Competencias estatais versus soberanía nacional galega

A Lei de Costas , competencia do Estado Central , impide a existencia de titularidades privadas na zona de dominio marítimo terrestre .Dado que o réxime xuridico  do Estado Español  non recoñece ao  monte veciñal  en mán común (figura de...

Os lumes forestais e os carroñeiros

Para os carroñeiros nen as traxedias humanas lles valen para aflorar sentimentos de solidariedade. Valenlles para sacar os dentes para lanzarse sobre a sua presa e devorala. As desgrazas mesmo lles valen para sacar tallada. Iso foi o que aconteceu coa desgraza do lume forestal que tivo lugar a semana...

Voltamos á usurpación franquista dos montes veciñais en man común

Anda a circular entre algúns membros do Consello Forestal de Galiza , co formato da Consellaría da Presidencia, unha proposta pola que se modifica puntualmente a Lei 13/1989, do 10 de Outubro, de montes veciñais en man común. As modificacións da lei de montes veciñais...

Borrador do decreto para regular as novas plantacións de eucaliptus

No Consello Forestal de Galiza , celebrado o pasado día 17 de Febreiro de 2017, a Consellaría do Medio Rural presentou o borrador dun decreto para regular as novas plantacions de eucaliptus no territorio galego. O borrador presentado é cativo e insuficente e o que vén significar na...

Montes veciñais, convenios e cultivos enerxéticos

A lei de montes de Galiza, actualmente vixente, databa de Xuño de 2016 para que as comunidades de montes pagasen as falsas e inxustas débedas dos convenios [1]  ou entregasen a xestión das suas terras a empresas forestais privadas. A loita de veciñanza comuneira ante esta inxustiza...

Aproveitando a lei de acompañamento, o PP lexisla sen debate democrático

A Lei de Acompañamento aos Orzamentos Xerais da Xunta de Galiza (tecnicamente chamada Lei de Medidas Fiscais e Administrativas) é unha ferramenta lexislativa que gosta de usar o Partido Popular para cambiar ou introducir, pola porta de atrás, lexislacións de profundo calado...

E se lésemos os programas eleitorais

A realidade actual do mundo rural galego caracterízase por un elevado grado de envellecemento, abandono e desertización de practicamente todas as zonas rurais de Galiza e que ten o seu reflexo na desestruturación do territorio, o que leva aparellados elevados riscos de incendios de grandes...

Lumes forestais: sen novidade no fronte

Partimos da base de que, en última instancia, os/as culpábeis dos lumes forestais son as persoas desalmadas que prenden os lumes. Mais esta aseveración non pode agachar a realidade. A realidade é que os lumes forestais son unha derivada de unha política de montes non adecuada para...

Eufemismos, lampedusismo, nepotismo e outras herbas: a antipolítica

A actual crise do capitalismo ,puxo de moda o uso dos eufemismos(usar outras palabras para que parezan que non siñifican o mesmo) .Así, os recurtes de dereitos ,pasaron a ser axustes , as privatizacions dos servizos públicos , pasaron a ser teito de gasto e a recentralización de...

Partido Popular, monte veciñal, forestalismo e intervencionismo

O Cuarto Inventario forestal estatal, no que fai referencia a Galiza, indica que os montes galegos alcanzan un valor socio-medioambiental superior aos 1.131 millóns de euros anuais. Nestes valores sociomedio-ambientais atópanse: a captura de carbón, a provisión das augas, a...

Dúbidas dun votante nacionalista

Que votante nacionalista non estaría de acordo nunha candidatura unitaria de caracter, valla a redundancia, nacionalista?

Modificacións da Lei de Montes do Estado: a resurrección do patrimoio forestal español

Está a piques de debaterse nas Cortes Xerais do Estado as modificacions da Lei de montes do Estado ,vixente dende o ano 2003 .Votándolle unha ollada a estas modificacions que pretende levar adiante o goberno central español ,semella que navegamos polo tunel do tempo ; e que nesta viaxe , vaisenos  aparecendo : a lei do patrimonio forestal español ,o Icona, os gardamontes , e outras figuras e leixes franquistas.

A forza da organización e da unidade

A veciñanza comuneira, apoiada polas entidades que desenvolven a sua actividade no medio rural e polo nacionalismo político, ven de manifestarse polas manifestarse polas rua de Compostela.

Non o roubo do monte veciñal

Odiado pola Consellaria do Medio Rural e do Mar ,e aplaudido polos intereses capitalistas , especulativos e urbanisticos , abreuse a veda para ó roubo do monte veciñal A campaña durará ate o final de esta lexislatura política , non sexa o demo , que non recunquen no poder .

Os montes veciñais (que non comunais), son da veciñanza comunera

O dia 25 de Outubro deste ano , nas páxinas de opinión do xornal Faro de Vigo ,o catedrático de Dereito Consitituciónal , o señor Eloy Garcia , aproveitando  un lamentabel accidente (o sufrido por Diego , no monte veciñal de Valadares ,a quen desexamos unha pronta e total recuperación ), verte escuma de raiba ,contra a veciñanza comuneira 

Mareas ou constrúes

As vindeiras eleccions municipais presentanse nunha situación complexa para o nacionalismo (lease BNG) .Situación complexa refrexada en :Irrupción de marcas eleitorais que baseandose na indifinición (cando non na contradicción ) ,tentan apañar votos de xeito transversal . Agromar de plataformas , manifestos,somos ,mareas........ ,que prantexan candidaturas unitarias  nas que se prioriza a cuestión social deixando aparcada a cuestión nacional ; cando para o nacionalismo as duas cuestions teñen que ir xunguidas.