Lois Antón

L etras que enmarcan caligrafía propia O nde hai miseria nunca houbo escola I maxina a terra que soñamos dando de comer S ementeira de porvir a mocidade que vive nela   A  nosa voz é fonte limpa de pobo N omeamos a pedra en sopros de ar T erra é verba e verbo que se conxugan na...

O último barco

Este libro agranda un xa de seu meritorio catálogo de obras incluíbeis dentro do que é a novela negra galega. E, pola súa vez, no repertorio creativo de Domingo Villar, supón unha agardada nova entrega protagonizada polo inspector Leo Caldas. Con epicentro na Escola de Artes e Oficios, o escenario no que, en...

Se isto é un home

Primo Levi foi quen lle outorgou outro sentido ás palabras de Theodor Adorno sobre a poesía. A reformulación do sobrevivente dos campos de extermino nazi é entón a seguinte: “Despois de Auschwitz non se pode facer poesía máis ca sobre Auschwitz”.   De aí que os, como el cualifica,...

Tres pintores

Con  Tres pintores  retorna Xosé Cid Cabido á produción narrativa, logo de case unha década de silencio.   Trátase dunha obra que ten a viaxe como motivo desencadeante. Por veces fai traer á recordación aquela mítica  On the Road , de Jack Kerouac. Se ben aquí semella ser a filosofía...

As bolboretas do Mekong

Non é a primeira vez que Cesáreo Sánchez Iglesias converte en materia literaria unha experiencia de viaxe. Desta volta, con As bolboretas do Mekong , o autor traza un fondo percorrido de vida, solidariedade e memoria ao largo do vasto fluír dos versos.   “Escribo porque me queima o recordo/e as augas do...

Libraría Couceiro

Estes días a compostelá Libraría Couceiro está a celebrar os seus primeiros cincuenta anos de vida. E con eles unha morea de angueiras, ilusións e proxectos que a moitos nos levan acompañado ao longo da existencia e, dende logo, teñen contribuído, en non pequena medida, ao desenvolvemento e visibilización da...

Tempo fósil

“Da ruína da razón nace a palabra/que busca regresar”, inflama os afectos “o incendio da memoria/mentres se parte o esternón da casa”. Agroman os lugares do mundo primixenio —A Rañoa, A Agrallán—, no territorio fundacional onde “os nenos nunca xogaron a atopar tesouros”, por seren eles “os primeiros poboadores”....

Vivir sen permiso

Integran esta obra tres relatos, "O medo dos ourizos”, “Sagrado mar” e “Vivir sen permiso”, narración esta última que se basea na idea orixinal escrita polo autor para a afamada serie vista na televisión nos últimos tempos.   Unha atinada referencia pon o albo no ángulo concreto dende o que...

O único lugar onde ficar inmóbil

A poeta ourensá Arancha Nogueira amosa con contundencia outra nota nova de voz. A súa estrea literaria producírase xa en 2013, con  Andar descalza , obra coa que obtivera o premio de poesía Francisco Añón. Neste certame volveu resultar galardoado en 2018 o seu título  spleen en catro tempos , publicábel...

Iridium

A última entrega narrativa de Francisco Castro achégase a un ámbito problemático dende unha múltiple vertente. O xa de seu complicado mundo da adolescencia vese comprometido por mor dunha minusvalía adquirida, na figura da protagonista, a causa dun accidente automobilístico.   Mais o nobelo da...

Competencia oral

Fronte ao absoluto desleixo institucional cómpren medidas efectivas que sexan aplicábeis para frear a hemorraxia da enxurrada desgaleguizadora e incidir de xeito favorábel no imaxinario da mocidade. A través dun sector estratéxico da nosa avellentada poboación: o alumnado que accede á ESO nos ámbitos vilegorrurais...

Cartas dende o esquenzo

"Unha das sensacións máis frustrantes en calquera proceso de comunicación lingüística dáse cando non conseguimos sintonizar adecuadamente con quen temos en fronte, cando non atopamos as palabras que nos cómpren para expresar unha idea, sentimento ou vontade ou cando cremos que as palabras son correctas mais a outra...

Pla Zubiri rescatado

  O profesor Emilio Xosé Ínsua responsabilízase dun rigoroso e documentado traballo titulado  O escritor viveirense Xoán Pla Zubiri (1874-1936) . Distribuído en senllos extensos volumes, o primeiro está dedicado á “Traxectoria biográfica e contextualización da súa obra”, mentres que o segundo...

Lapis na noite

Na súa segunda entrega narrativa, Ramón Nicolás enxerga con habilidade a represión propiciada pola ditadura arxentina, a inicios do derradeiro cuarto do século XX. E, nun fluír perverso da historia, mesmo chega a vencellala coa tentativa de fuxida da barbarie exercida aquí polo franquismo.   Ao...

Contra Todo Isto

  Nunha carta, de 1872, escribíalle Gustave Flaubert a Iván Turguéniev : “Sempre procurei vivir na miña torre de marfil, pero unha marea de merda bate os seus muros até o punto de derrubala”. En 1922 o inconformismo duns mozos galegos - Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro -, en  Máis alá!, ...

Propostas para O Diario Galego dende Terra de Celanova

Botar man do labor da nosa academia semella obrigado aquí, no corazón desta comarca. Pois foi fundamental o papel xogado, en terras americanas, dende a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega –naquela altura aínda non era Real–, por quen naceu na vila de Celanova en 1851.   Para o termo...

Rebeldía galega contra a inxustiza

  Con este título encétase unha nova oferta editorial creada por Sermos Galiza S. A.. que constitúe o primeiro número da revista  De Nós. Monografías con perspectiva galega .   O volume inclúe traballos de Xosé Álvarez, Xosé Ramón Ermida (coordinador do monográfico), Eliseo Fernández,...

As escollas electivas

A finais de abril deste ano a plataforma virtual  blogaliza , en vigor dende 2003, pechou as portas. Nela albergábase o  blogomillo , ou conxunto de bitácoras existentes en galego.   Esta é, como non pode ser doutro xeito, unha efectiva mostra máis dunha planificada morte por inanición...

O xardineiro dos ingleses

O escritor Marcos Calveiro constrúe con este libro un universo literario auténtico, enxergado dende o que é máis propio. Isto é así tanto polo escenario elixido no que se desenvolve a trama narrativa, polos elementos autoficcionais tratados, coma polo exercicio metaliterario que entretece a historia.  ...

Común temos a patria

É o título dunha subtitulada Biografía dos irmáns Villar Ponte . A autoría correspóndelle a dous autores que teñen dado mostras abondas nas súas pescudas do ben facer na esculca da nosa historia e dos seus protagonistas.   É o caso de Xurxo Martínez González , responsábel do traballo Luís Soto. A...

A nena do abrigo de astracán

Un deses libros nos que se gorenta o gusto demorado pola lectura é A nena do abrigo de astracán , recente produción narrativa de Xabier Docampo , de fondo alento. Obra vagarosa na súa construción, o resultado é un produto literario que serve para botar luz nunha...

Tundra

O novo libro de Carlos Negro intérnase no territorio inhóspito da frialdade, onde para transitar é necesario espirse de todo o accesorio e ficar só co imprescindíbel. Unha aposta consciente, dende o mesmo inicio, polo esencialismo, esta proposta editada na colección de...

Sacar a lingua é de mala educación

Oportunidades do multilingüismo na infancia e na idade adulta  é o explícito subtítulo deste novo volume publicado, na “Biblioteca Intervención Social / Didáctica”, pola Editorial Galaxia.   Denantes deste  Sacar a lingua é de mala...

A exposición sobre o Pergamiño Vindel

Fun coa familia ver a exposición “Pergamiño Vindel. Un tesouro en sete cantigas” o derradeiro día do pasado ano. O bo tempo deste país traía chuvia intensa nas refoladas vibrantes do ar entre a mobilidade cambiante da paisaxe. O fervor a cachón das ondas...

Noventa anos de Nós

Inicíabase 1928 cun forte pulo na cultura galega. Era debido á creación dun novo e decisivo obradoiro para o libro galego. É mágoa, dende unha ollada actual, que a conmemoración desta efeméride senlleira pasase desapercibida por completo no eido das nosas letras....

Vázquez Naval por completo

Acaba de se publicar  Poesía reunida (1988-2017) , que abrangue o conxunto da obra de Edelmiro Vázquez Naval (Toubes - A Peroxa, 1949). Sae do prelo de Eurisaces Editora, selo —con sede en Chandrexa de Queixa— que toma o nome deste fecundo panadeiro do tempo do imperio romano....

Poemar o mar

O escritor Antonio García Teixeiro recibe neste 2017 o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil pola súa obra  Poemar o mar . Trátase dun galardón, outorgado polo español ministerio de Cultura, á considerada mellor obra escrita en calquera dos idiomas...