Vítima propiciatoria

Semella que institucións sociais como o coñecido “chibo expiatorio” deberían ser obxecto de estudo da historia e a antropoloxía, sen ter cabimento na análise da actualidade na Galiza. O chibo expiatorio ten orixe na tradición xudaica. Era a un destes...

Si que temos medo

En Marzo de 1984, a policía  española executaba unha operación en Pasaia que culminaba coa morte, cribadas de balas, de catro persoas pretendidamente vinculadas aos Comandos Autónomos Anticapitalistas. A coñecida como “emboscada de Pasaia” sementou dúbidas...

Consentindo a islamofobia institucional en Vigo e A Coruña

En decembro de 2015, o Goberno Español puxo en funcionamento o chamado sistema Stop Radicalismos , que ten oficialmente por obxecto facilitar as vías de contacto para que os cidadáns poidan comunicar datos que alerten sobre posíbeis casos de radicalización. O sistema é...

Dúas resolucións e unha pregunta

Os colectivos de defensa de dereitos levan tempo afirmando que unha das máis graves eivas da democracia no Estado Español é a falta de independencia dos órganos tuitivos de dereitos engastados na arquitectura institucional. Unha situación suficientemente contrastada en...

A 'represión eficiente'

Só minorías moi activas da nosa sociedade denuncian de maneira firme e continuada as crebas de liberdades no Reino de España.

A identificación dos policías: astuta manobra

Ven de publicarse nos medios de comunicación a decisión do Ministerio de Interior (hai que supor  que en forma de instrución ou circular á que dificilmente poderemos acceder os cidadáns)  pola que os policías das unidades coñecidas como  “antidisturbios”   levarán un número de identificación á vista nas costas, nun letreiro adherido con velcro de grandes dimensións (un palmo de
x