Trae liberdade o liberalismo moral?

O liberalismo económico apresenta como liberador o que é escravizador, e o liberalismo moral axúdalle a facelo. A moral, as emocións e os sentimentos son instrumentos que o liberalismo económico sabe usar para convencer e desfacer obstáculos. O mais probábel será que o se apresenta como moi ¨ético¨ con grande...

A ilexitimidade do réxime de Franco

A mellor proba de que o réxime de Franco segue vivo é o poder que ten a familia do ditador.  Se o réxime estivese finalizado e tivese sido declarado ilexítimo, como era lóxico e imprescindível para entrar nunha democracia, esa familia non podería ter influencia nengunha. O franquismo apresentouse como se fora...

Brexit e os políticos

Os votantes británicos perderon a confianza nos políticos cando, no 2009, xurdiu o escándalo dos gastos parlamentares, logo de que alguns xornalistas pediran detalles deses gastos en virtude da Lei de liberdade de información. Daquela o Parlamento argallou canto puido para non fornecelos, e talvez tería conseguido...

Como vai o Brexit

O fundamental do Brexit é que os que votaron para sair da Unión Europea fixérono porque querían a independeza do país, liberarse do que vían como ditadura de Bruxelas. Iso suscitou unha reación violenta nas elites políticas, económicas, intelectuais e universitarias, que nunca pensaran que o ¨povo¨ non estaba...

Picaresca disfarzada de política

O que a xente quer é política democrática. O que non quer é politiqueo e que os que se apresentan como políticos prediquen moral hipócrita e patriotismo trampulleiro, e compitan entre eles para ver quen apaña o mando, os cartos e a vida de luxo que tanto cobizan. Se en vez de politiqueiro s houbese robotes...

Esquerda, xustiza e liberdade

Os problemas da esquerda veñen de interpretar a realidade deixándose levar por ideoloxías e crenzas fervorosas  e dar máis importancia a impor esas crenzas que a procurar xustiza. Acábase sacrificando o que máis habería que defender para gañar, dominar, demostrar e quedar ben, e perdendo o partido por non...

Direitos dos fillos e ventres de aluguer

No dos ventres de aluguer vese claro que os fillos non teñen direito nengun, e que tan natural nos parece que nen nos decatamos do abuso e a inxustiza que iso instala na base mesma da vida. Mas o de que os fillos naszan sen direitos e a mercé do que lles queran dar ou quitar é cuestión fundamental, porque significa...

Brexit e Trump

Brexit e Trump escandalizan  ao Establishment, a esa clase dirixente queé tantoda direita como da falsa esquerda. As elites non conciben como puideron xurdir eses dous fenómenos que rompen o consenso ¨civilizado¨a que se chegara. Cómo é posível, pensan e din, que, có ben que estaban as cousas, viñeran estes...

Piñeiro e a cultura galega

Igual que logo de morrer Franco o franquismo seguiu, porque quedara "atado y bien atado" e conviña aos que querían un país atrasado que funcionase ben para as elites e mal para os demais, o que teceu Piñeiro seguiu na Galiza porque tamén conviña a moitos. Pero como o piñeirismo asociouse coa cultura e non...

O do pazo de Meirás

A mellor demostración de que o réxime franquista seguiu funcionando logo da morte de Franco está no feito de que, case medio século depois, os herdeiros do ditador teñan aínda os bens que roubaran e se atrevan a exixir pago e a presionar para que metan na cadea aos que protestan.   Non se pode...

Política relixiosa

A maneira en que se fai a política imita a maneira en que se fai a relixión, e os partidos políticos actúan como se fosen igrexas. Os que falan en nome das relixións invocan aos deuses para obter mando, poder e riqueza, e os políticos invocan crenzas e doutrinas abstratas para mandar, situarse entre os poderosos,...

A violación

Para xulgar a violación é preciso entender de onde provén e a que responde. A violación xorde das ideas supremacistas que se teñen do que son as mulleres e para que son, e úsase tamén para castigar, torturar e amedrontar.   A violación é como matar e torturar: é reducir un ser humano a...

O que non queren os que mandan no mundo

Para acabar co autoritarismo e o dominio duns poucos sobre dos demais sería útil ver o que o sistema non deixa que haxa, e o primeiro que non quer é unha educación que independice e dea forza e liberdade. Sempre se impediu que a xente se educase e adquirise coñecimento, por medo a que non se deixase levar e...

Visibilidade da muller

O patriarcado decretou, sen base nengunha, que o varón era superior e a muller inferior.   Unha vez decretada esa falsedade, usou argumentos absurdos para apoiala e aprisionou ás mulleres obrigándoas a que vivisen como menores de idade eternas tuteladas polos homes.  O feminismo que...

Os galegos e as galegas

É feminista dicer ¨os galegos e as galegas¨?  É mais xusto iso que dicer só ¨os galegos¨?  Ou, como todo o políticamente correcto, é censura, imposición, convención conformista e xesto que confire respeitabilidade e serve para indicar que se...

Lembranzas do Centro Galego da Habana

Eu nunca fun a Cuba, pero o Centro Galego da Habana ten un lugar central e de grande influencia na miña vida. Vin, desde que nacín, pendurado na parede, un Diploma moi bonito, con moito debuxo e ben acabadiño, que o Centro Galego da Habana lle dera ao meu pai. Viver con aquel fermoso...

O feminismo do século XXI

Empeza a verse, agora que estamos no século XXI, que o feminismo do século pasado tivo desacertos e que habería que pensar en iniciar novos camiños e outras maneiras de pensar no asunto. Un dos principais fallos do feminismo do XX  foi o de non ter en conta que a situación...

O que se viu no de Cataluña

Moitas cousas quedaron claras co que sucedeu estes días entre a Cataluña e o estado español. Cando se argallou o estado das autonomías, non podía haber dúbida de que ese sería un dos elementos que mais servirían para disfarzar de democracia o que Franco...

Nazóns e a Unión Euopeia

Estaba eu estudando en Santiago, no curso 1955-56, cando faláronme por primeira vez do grande proxecto que sería algun día a Unión Europeia , que daquela era ainda a Comunidade Europeia do Carbón e o Aceir o.  Dicíase que con aquilo resolveríase o problema...

Carvalho Calero e as letras galegas

O de que pasen os anos e non se escolla Carvalho Calero para o Día das Letras Galegas xa empeza a ser un desdouro para a Galiza, pois que a fai parecer un país atrasado que non sabe aprezar o que vale e non quer amostrar recoñecemento a quen o merece. Certo que non é o país o...

O fascinante resultado das eleicións británicas

Poucas veces terá habido un momento tan fascinante na política do Reino Unido como o que xurdiu coas eleicións xerais do catro de xuño.  Nada quedou como antes e todo virou ás avesas. Theresa May convocara as eleicións xerais para asegurarse un mandato con...

Brexit e eleicións xerais no Reino Unido

Tudo semellaba indicar que a grande vencedora nas eleicións xerais convocadas no Reino Unido para o oito de xuño sería Theresa May , grazas á maneira en que se amostrou decidida a defender o Brexit logo do referendo no que gañaron os partidarios de deixar a Unión Europeia....

Despatriarcar as etapas da vida na Galiza

A maneira patriarcada e negativa en que se entenden as etapas da vida na Galiza anula o potencial  de cada unha delas e paraliza o país. Aos cativos non se lles fai caso porque teñen que aprender.  Mas tamén os maiores teñen que seguir aprendendo toda a vida e entender que...

A loita do patriarcado

O tipo de familia que instauró o patriarcado asentou a idea de que hai superiores e inferiores natos e inculcou mando e submisión. Esa familia inferiorizou as mulleres tirándolles todos os direitos, virándoas xoguetes dos homes e tratándoas como menores de idade permanentes. Nesa...

Cando a xente moza se suicida

Visto que hai tanta xente moza que se suicida, tería que ser urxente prantexar a cuestión de por qué sucede iso, dado que sempre se pensa que a mocedade é a mellor época da vida e a mais desexável.  Será que ser xoven é muito mais difícil do que a...

Fan falta solteironas

O de ficar ¨solteirona¨ foi sempre o destino mais temível para unha muller.  Era prova de non ser capaz de conquistar un home, de ser feia, de non ter quen a quixera e, o pior de todo, de non ser muller, porque sen home que refrendase a sua condición feminina, nengunha muller podía...

Patriarcado, individualidade e ben común

Para o futuro da Galiza sería útil esclarecer a relación entre individualidade e ben común, que son cousas que hai que cultivar e teñen que funcionar xuntas, con equilibrio e sen que unha absorba á outra. O patriarcado utilizou a ideia do ben común en todas...

As elites mundiais non queren que haxa traballo

A visión pesimista e fatalista que andan espallando os ¨expertos¨, dun mundo futuro tan dominado pola automazón e o uso dos robós que o pouco traballo que hai hoxe desaparecerá, non responde a nada real e non é mais que propaganda do que as elites queren implantar. Parte...

A xente ten máis entendedeiras do que moitos cren

Nestes tempos, o de que un partido gañe por maioria absoluta non hai que interpretalo como que aos votantes lles agrade moito ese partido, senón como sinal de que non lles agradan os demais. Estamos nun importante momento de transición, no que a xente deixou de acreditar en farrapos cheos de...