Brexit e as elecciós no Reino Unido

Nun ambiente de frustración e desgosto cos políticos, haberá eleiciós o doce de decembro no Reino Unido, data pouco axeitada por estar xa moi perto do Nadal e polo difícil que será facer a campaña eleitoral nun mes no que escurece tan cedo. Hai acordo xeral en que os resultados destas eleiciós son mais...

Trae liberdade o liberalismo moral?

O liberalismo económico apresenta como liberador o que é escravizador, e o liberalismo moral axúdalle a facelo. A moral, as emocións e os sentimentos son instrumentos que o liberalismo económico sabe usar para convencer e desfacer obstáculos. O mais probábel será que o se apresenta como moi ¨ético¨ con grande...

A ilexitimidade do réxime de Franco

A mellor proba de que o réxime de Franco segue vivo é o poder que ten a familia do ditador.  Se o réxime estivese finalizado e tivese sido declarado ilexítimo, como era lóxico e imprescindível para entrar nunha democracia, esa familia non podería ter influencia nengunha. O franquismo apresentouse como se fora...

Brexit e os políticos

Os votantes británicos perderon a confianza nos políticos cando, no 2009, xurdiu o escándalo dos gastos parlamentares, logo de que alguns xornalistas pediran detalles deses gastos en virtude da Lei de liberdade de información. Daquela o Parlamento argallou canto puido para non fornecelos, e talvez tería conseguido...

Como vai o Brexit

O fundamental do Brexit é que os que votaron para sair da Unión Europea fixérono porque querían a independeza do país, liberarse do que vían como ditadura de Bruxelas. Iso suscitou unha reación violenta nas elites políticas, económicas, intelectuais e universitarias, que nunca pensaran que o ¨povo¨ non estaba...

Picaresca disfarzada de política

O que a xente quer é política democrática. O que non quer é politiqueo e que os que se apresentan como políticos prediquen moral hipócrita e patriotismo trampulleiro, e compitan entre eles para ver quen apaña o mando, os cartos e a vida de luxo que tanto cobizan. Se en vez de politiqueiro s houbese robotes...

Esquerda, xustiza e liberdade

Os problemas da esquerda veñen de interpretar a realidade deixándose levar por ideoloxías e crenzas fervorosas  e dar máis importancia a impor esas crenzas que a procurar xustiza. Acábase sacrificando o que máis habería que defender para gañar, dominar, demostrar e quedar ben, e perdendo o partido por non...

Direitos dos fillos e ventres de aluguer

No dos ventres de aluguer vese claro que os fillos non teñen direito nengun, e que tan natural nos parece que nen nos decatamos do abuso e a inxustiza que iso instala na base mesma da vida. Mas o de que os fillos naszan sen direitos e a mercé do que lles queran dar ou quitar é cuestión fundamental, porque significa...

Brexit e Trump

Brexit e Trump escandalizan  ao Establishment, a esa clase dirixente queé tantoda direita como da falsa esquerda. As elites non conciben como puideron xurdir eses dous fenómenos que rompen o consenso ¨civilizado¨a que se chegara. Cómo é posível, pensan e din, que, có ben que estaban as cousas, viñeran estes...

Piñeiro e a cultura galega

Igual que logo de morrer Franco o franquismo seguiu, porque quedara "atado y bien atado" e conviña aos que querían un país atrasado que funcionase ben para as elites e mal para os demais, o que teceu Piñeiro seguiu na Galiza porque tamén conviña a moitos. Pero como o piñeirismo asociouse coa cultura e non...

O do pazo de Meirás

A mellor demostración de que o réxime franquista seguiu funcionando logo da morte de Franco está no feito de que, case medio século depois, os herdeiros do ditador teñan aínda os bens que roubaran e se atrevan a exixir pago e a presionar para que metan na cadea aos que protestan.   Non se pode...

Política relixiosa

A maneira en que se fai a política imita a maneira en que se fai a relixión, e os partidos políticos actúan como se fosen igrexas. Os que falan en nome das relixións invocan aos deuses para obter mando, poder e riqueza, e os políticos invocan crenzas e doutrinas abstratas para mandar, situarse entre os poderosos,...

A violación

Para xulgar a violación é preciso entender de onde provén e a que responde. A violación xorde das ideas supremacistas que se teñen do que son as mulleres e para que son, e úsase tamén para castigar, torturar e amedrontar.   A violación é como matar e torturar: é reducir un ser humano a...

O que non queren os que mandan no mundo

Para acabar co autoritarismo e o dominio duns poucos sobre dos demais sería útil ver o que o sistema non deixa que haxa, e o primeiro que non quer é unha educación que independice e dea forza e liberdade. Sempre se impediu que a xente se educase e adquirise coñecimento, por medo a que non se deixase levar e...

Visibilidade da muller

O patriarcado decretou, sen base nengunha, que o varón era superior e a muller inferior.   Unha vez decretada esa falsedade, usou argumentos absurdos para apoiala e aprisionou ás mulleres obrigándoas a que vivisen como menores de idade eternas tuteladas polos homes.  O feminismo que...

Os galegos e as galegas

É feminista dicer ¨os galegos e as galegas¨?  É mais xusto iso que dicer só ¨os galegos¨?  Ou, como todo o políticamente correcto, é censura, imposición, convención conformista e xesto que confire respeitabilidade e serve para indicar que se...

Lembranzas do Centro Galego da Habana

Eu nunca fun a Cuba, pero o Centro Galego da Habana ten un lugar central e de grande influencia na miña vida. Vin, desde que nacín, pendurado na parede, un Diploma moi bonito, con moito debuxo e ben acabadiño, que o Centro Galego da Habana lle dera ao meu pai. Viver con aquel fermoso...

O feminismo do século XXI

Empeza a verse, agora que estamos no século XXI, que o feminismo do século pasado tivo desacertos e que habería que pensar en iniciar novos camiños e outras maneiras de pensar no asunto. Un dos principais fallos do feminismo do XX  foi o de non ter en conta que a situación...

O que se viu no de Cataluña

Moitas cousas quedaron claras co que sucedeu estes días entre a Cataluña e o estado español. Cando se argallou o estado das autonomías, non podía haber dúbida de que ese sería un dos elementos que mais servirían para disfarzar de democracia o que Franco...

Nazóns e a Unión Euopeia

Estaba eu estudando en Santiago, no curso 1955-56, cando faláronme por primeira vez do grande proxecto que sería algun día a Unión Europeia , que daquela era ainda a Comunidade Europeia do Carbón e o Aceir o.  Dicíase que con aquilo resolveríase o problema...

Carvalho Calero e as letras galegas

O de que pasen os anos e non se escolla Carvalho Calero para o Día das Letras Galegas xa empeza a ser un desdouro para a Galiza, pois que a fai parecer un país atrasado que non sabe aprezar o que vale e non quer amostrar recoñecemento a quen o merece. Certo que non é o país o...

O fascinante resultado das eleicións británicas

Poucas veces terá habido un momento tan fascinante na política do Reino Unido como o que xurdiu coas eleicións xerais do catro de xuño.  Nada quedou como antes e todo virou ás avesas. Theresa May convocara as eleicións xerais para asegurarse un mandato con...

Brexit e eleicións xerais no Reino Unido

Tudo semellaba indicar que a grande vencedora nas eleicións xerais convocadas no Reino Unido para o oito de xuño sería Theresa May , grazas á maneira en que se amostrou decidida a defender o Brexit logo do referendo no que gañaron os partidarios de deixar a Unión Europeia....

Despatriarcar as etapas da vida na Galiza

A maneira patriarcada e negativa en que se entenden as etapas da vida na Galiza anula o potencial  de cada unha delas e paraliza o país. Aos cativos non se lles fai caso porque teñen que aprender.  Mas tamén os maiores teñen que seguir aprendendo toda a vida e entender que...

A loita do patriarcado

O tipo de familia que instauró o patriarcado asentou a idea de que hai superiores e inferiores natos e inculcou mando e submisión. Esa familia inferiorizou as mulleres tirándolles todos os direitos, virándoas xoguetes dos homes e tratándoas como menores de idade permanentes. Nesa...

Cando a xente moza se suicida

Visto que hai tanta xente moza que se suicida, tería que ser urxente prantexar a cuestión de por qué sucede iso, dado que sempre se pensa que a mocedade é a mellor época da vida e a mais desexável.  Será que ser xoven é muito mais difícil do que a...

Fan falta solteironas

O de ficar ¨solteirona¨ foi sempre o destino mais temível para unha muller.  Era prova de non ser capaz de conquistar un home, de ser feia, de non ter quen a quixera e, o pior de todo, de non ser muller, porque sen home que refrendase a sua condición feminina, nengunha muller podía...

Patriarcado, individualidade e ben común

Para o futuro da Galiza sería útil esclarecer a relación entre individualidade e ben común, que son cousas que hai que cultivar e teñen que funcionar xuntas, con equilibrio e sen que unha absorba á outra. O patriarcado utilizou a ideia do ben común en todas...

As elites mundiais non queren que haxa traballo

A visión pesimista e fatalista que andan espallando os ¨expertos¨, dun mundo futuro tan dominado pola automazón e o uso dos robós que o pouco traballo que hai hoxe desaparecerá, non responde a nada real e non é mais que propaganda do que as elites queren implantar. Parte...