A forza das mareas

En Galicia coñécese ben a forza das mareas.

Por que somos feministas en 2015 (e sempre)

Polas mañás a avoa coida da súa propia nai –a bisavoa de Sonia – que ten Alzheimer, facendo quendas con outra irmá. O resto dos irmáns, que teñen traballo (remunerado) páganlle a cada unha 100 euros ao mes. A mediodía recolle a dous netos da escola, prepara o xantar, dálles de comer, e lévaos á escola de novo. A media tarde recolle na casa aos sete netos e coida deles durante varias horas.

Nova Escola Galega: cómpre seguir adiante

Na primavera de 1983 un mosqueiriño de mestras e mestres, arredor dun cento, xuntámonos para constituír una asociación. Os seus obxectivos eran –son– pular pola renovación pedagóxica, pola galeguización lingüística e pola galeguización curricular, nun marco de escola pública, democrática e innovadora.