Temos que falar

No ano 2007 o Concello editou un libro pagado por aquel goberno de coalición PSdeG-BNG chamado Bipartito, onde se contaban os feitos, setenta e un anos calados, dos once asasinatos con motivo do “Glorioso Alzamiento Nacional”. Houbo unha presentación oficial na Casa de Cultura e un acto de desagravio ó día seguinte...

Librou pero non librou

El formaba parte dos doce do camión que un 19 de agosto do 36 saíu de Sobrado cara a Compostela custodiado por xente de orde e crucifixo. El viu como lles dixeron que volvesen con eles, que non había espazo onde meter máis e que se non tiñan moita significación política que os mandasen prá casa. E non tiñan...

Á herba

Pasaran as fatídicas datas de agosto, aquelas en que o vento seco da ignomínia e da morte deixaran dolor e medo nas xentes do País. Os prados apenas tiñan herba que segar prás dúas vacas, cansas de tirar polo xugo e de comer rastrollos secos. Aínda así, a sra. Felisinda ía ós mediodías cun goxo das patacas e unha...

A certeza do camiño

Todo canto eu amei perdéuseme contigo: a luz clara e vibrante da miña xuventude, os bosques entrañables perfeitos de quietude onde o vento vivía con un lecer antigo.   Entón era o silencio o meu mellor amigo, era eu namorado de todo...

Lembrando Ramiro Recouso

(Publicamos a seguir a intervención do deputado do BNG Xosé Luís Rivas, Mini, nunha homenaxe ao militante nacionalista Ramiro Recouso, co motivo do seu primeiro cabodano. O acto tivo lugar o pasado sábado 29 de outubro en Ordes). Estamos hoxe aquí pra render memoria de...