Máis Galicia

Isto de que os galegos dispoñamos de dúas formas normativas para denominar o país (Galicia e Galiza), ambas no mesmo idioma, conforme a preferencia do usuario/utente (non como Bélxica, que ten dúas ou tres, ou Suíza, que ten catro, pero cada unha no idioma correspondente), constitúe un trazo digno de admiración, e...

Eu estiven alí

Foi por casualidade; estiven alí, en Barcelona, o 1-O. E foi tamén por simple coincidencia que o cuarto do hotel en que pernoctei de sábado a domingo daba precisamente sobre un colexio, habilitado como lugar de votación, de maneira que asistín a unha parte significativa da...

En defensa de Galicia

Van xa para corenta anos que se puxo en marcha o réxime autonómico de Galicia, acadando o galego rango de oficialidade (co-oficialidade), na mesma situación xurídica que o catalán e o vasco nas súas respectivas comunidades. Mais o balance que nós podemos facer...
x