Reflexións de urxencia sobre a territorialidade crebada de España

A internacionalización da cuestión de Catalunya: a necesidade dun novo proceso constituínte (Senado territorial, Tribunal Constitucional independente e referendo)   É congruente o noso deseño constitucional institucional cun desenvolvemento cooperativo do...
x