Contaminación, lexislación e mortaldade

En outubro do 2018 a Organización Mundial da Saúde, OMS, daba a coñecer que “a baixa calidade do aire é o maior risco para a saúde e o medio ambiente e unha das maiores causas de morte infantil no mundo. Os nenos/as son os máis afectados porque respiran máis rapidamente que os adultos, ingresan no corpo unha maior...

O tráfico nas cidades galegas precisa medidas xa  

A contaminación dos automóbiles A Organización Mundial da Saúde (OMS) afirma que as partícula, un indicador representativo común da contaminación do aire, afectan máis persoas que calquera outro contaminante. Os principais compoñente das partículas (PM) son sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro de sodio,...

Endesa

Endesa pecha centrais térmicas en León e Aragón  cando debería pechar As Pontes, o complexo mais contaminante.

Un plan forestal sen futuro: moita madeira e pouca industria

A metade da madeira que se corta no Estado procede de Galicia. Somos a novena potencia forestal europea . Pero Cataluña, Andalucía e a Comunidade Valenciana con moito menos peso na produción forestal teñen maior numero de empresas centradas na industria da madeira e na fabricación de mobles. Mentres Cataluña...

Xunta, Ence e Finsa

Dende o ano 2014 a Xunta traballa para  revisar (retocar e actualizar) o Plan Forestal elaborado no ano 1992. Despois dos grandes incendios do 2017, no ano próximo, a Política Forestal vai afrontar unha revisión, a pregunta que moitos fan é ¿ Será continuista, ...
x