Potencia eólica, Megawatios para exportar

No Estado español  a primeira comunidade autónoma con maior dependencia eléctrica é Madrid que xera menos do 5% da electricidade que consume e séguenlle en dependencia a Comunidade Valenciana, Pais Vasco, Cantabria que precisa do exterior o 30-50% da electricidade e a continuación algo menos dependentes son...

As electrointensivas só buscan en Galicia electricidade abundante e barata

Denomínanse  industrias electrointensivas as empresas que son grandes consumidoras de electricidade e moi dependentes dela para o seu proceso produtivo. A  “ Asociación de Empresas  con Gran Consumo de Enerxía ” (AEGE) creada pola industria electrointensiva española no ano 1980  está formada por...

ENCE ten a Xunta como amiga

Ence está utilizando toda a artillería, mesmo aos traballadores, na defensa de permanecer na localización actual. Vexamos so algúns exemplos recentes:   1. Carta aberta do Conselleiro Delegado de ENCE Ignacio de Colmenares. Carta publicada no “Faro de Vigo”, criticando á Presidenta da Deputación de...

Lindano: poboación afectada, residuos sen resolver

Lindano é o nome comercial dun insecticida organoclorado moi utilizado na agricultura ate a sua prohibición para este fin a finais dos anos 70, hoxe é un composto totalmente prohibido na Unión Europea para todos os usos dende o ano 2008  xa que non so se aplicaba na agricultura senón tamén  servía para...

Contaminación, lexislación e mortaldade

En outubro do 2018 a Organización Mundial da Saúde, OMS, daba a coñecer que “a baixa calidade do aire é o maior risco para a saúde e o medio ambiente e unha das maiores causas de morte infantil no mundo. Os nenos/as son os máis afectados porque respiran máis rapidamente que os adultos, ingresan no corpo unha maior...

O tráfico nas cidades galegas precisa medidas xa  

A contaminación dos automóbiles A Organización Mundial da Saúde (OMS) afirma que as partícula, un indicador representativo común da contaminación do aire, afectan máis persoas que calquera outro contaminante. Os principais compoñente das partículas (PM) son sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro de sodio,...

Endesa

Endesa pecha centrais térmicas en León e Aragón  cando debería pechar As Pontes, o complexo mais contaminante.

Un plan forestal sen futuro: moita madeira e pouca industria

A metade da madeira que se corta no Estado procede de Galicia. Somos a novena potencia forestal europea . Pero Cataluña, Andalucía e a Comunidade Valenciana con moito menos peso na produción forestal teñen maior numero de empresas centradas na industria da madeira e na fabricación de mobles. Mentres Cataluña...

Xunta, Ence e Finsa

Dende o ano 2014 a Xunta traballa para  revisar (retocar e actualizar) o Plan Forestal elaborado no ano 1992. Despois dos grandes incendios do 2017, no ano próximo, a Política Forestal vai afrontar unha revisión, a pregunta que moitos fan é ¿ Será continuista, ...