Díxome un tal que non sei que

O ataque contra Carlos Santiago , porque outro nome non é doado encontrarlle, non é un acto aillado, forma parte dunha onda expansiva desas forzas que nunca acabaron de entender e aceptar que os poderes establecidos poidan ser sometidos a control, crítica e sátira, incluido control...