Eu non tiven que poñer a chave entre os dedos con puño pechado

A fin de contas, o medo da muller á violencia do home é o espello do medo do home á muller sen medo Eduardo Galeano   A vida pública está chea de retórica, de declaracións institucionais unánimes, de clamorosos minutos de silencio, de ostentosos lazos de cores. Cada vez que unha...

Se non che chega este mundo faite astronauta

A participación de Sabela Ramil no Reality OT é un fenómeno social e mediático de grande repercusión en Galiza (e tamén fóra). A súa decisión de cantar en galego e a escolla do repertorio é un sopro de ar limpo e fresco que nos pon diante do espello das nosas frustracións, contradicións, expectativas e...

Morrer por riba das nosas posibilidades

O deterioro do sistema sanitario público galego é unha realidade que cada día sofren tanto as profesionais que traballan no SERGAS como as persoas usuarias que están á agarda dunha cita médica, dunha intervención cirúrxica, dunha consulta en atención primaria ou pediátrica, etc.  Malia a dedicación e...

Nunca Máis e a Dignidade Galega

O 1 de decembro é xa para sempre o Día da Dignidade Galega . Naquel domingo chuvioso de 2002, máis de 200.000 persoas asolagaban con paraugas e berros de carraxe a praza do Obradoiro de Compostela. Era a contundente resposta dun pobo que se erguía en pé de loita fronte ao desastre ambiental do Prestige e fronte á...

A Tentación da Liberdade

  Queremos soñar grandezas para Galiza e facer realidade os soños Luís Seoane   Nos pasados días asistimos a unha campaña infame de acoso e intimidación mediática e institucional contra o Centro Galego de Bruxelas por alugar o espazo cultural La Tentation para a celebración o...

Centenario do nacionalismo galego

Nós nomeámonos, de hoxe para sempre, nacionalistas galegos, xa que a verba "rexionalismo" non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas. Con este limiar escribiuse o 17 e 18 de novembro de 1918, en Lugo, a acta fundacional do nacionalismo galego, nucleado arredor das...

O Celta en Mos: do balón ao pelotazo

O pasado 15 de decembro de 2017, Mouriño , Feixóo e a alcadesa de Mos Lidia Arévalo anunciaban aos catro ventos o proxecto dunha grande cidade deportiva en Mos, nas parroquias de Pereiras e Tameiga, un equipamento de primeiro nivel con un estadio para unhas 10.000 persoas, sete campos de fútbol, pavillón,...

O galego na inxustiza

A xustiza española é unha institución rancia e reacionaria, que rezuma clasismo e machismo. No seu cerimonial e nos seus ritos, compórtase como un corpo elitista, distante e autoritario. Vixiante do mantemento do statu quo, despregou todo o seu arsenal represivo na resposta ao desafío soberanista catalán. E vela...

A Galiza que puido ser

A conmemoración da Declaración Nazonalista de Lugo do 18 de novembro de 1918, considerada a acta fundacional do nacionalismo galego, ponnos diante dunha historia de amor, de compromiso, de loita, de xenerosidade e de construción colectiva. Un percurso cheo de dificultades e de atrancos, de fracasos e caídas, mais...

Veleno nacionalista

Jean Claude Juncker, líder dunha Unión Europea en crise de identidade e lexitimidade, lanzou a proclama: “O nacionalismo é un veleno”. En verdade a expresión foi un pouco máis longa: “O patriotismo é virtude, a cerrazón nacionalista é un veleno perigoso”.    A lectura do aforismo sería máis ou...

A lingua do Pórtico

Nestes días Galiza e o mundo enteiro gozan da beleza policromada do excepcional conxunto escultórico do Mestre Mateo: o Pórtico da Gloria. Convén lembrar que esta obra magna da arte universal foi o froito dun tempo de esplendor no que Galiza era un reino soberano, nos séculos XII e XIII. Mais non foi un produto...

Pontevedra

Vivimos nunha sociedade que santifica o vehículo privado, convertido en símbolo de liberdade, autonomía persoal e éxito social. Un poderoso lobby empresarial presiona para condicionar as políticas públicas, destinando grandes sumas de diñeiro a campañas de marketing e propaganda. E a tecnoloxía convértese en...

O decoro e o decorado

Os dez anos que pasaron desde o comezo da grande recesión que principiou coa creba de Lehman Brothers foron un tempo de xigantescas mutacións no político, no económico e no social. O xigantesco tsunami ideolóxico que debaratou dereitos e liberdades, centralizou a toma de decisións e concentrou moito máis a...

Atraco na AP9

O expolio da AP9 é un exemplo de manual da extracción de recursos do país por parte de empresas transnacionais, que contan coa complicidade dos gobernos de turno no Estado e coa permisividade da Xunta de Galiza. Un xeito de proceder que se repite en sectores estratéxicos da nosa economía como o enerxético, o...

Populocalismo

O centralismo fixo moito mal ao noso país. Xa o deixou claro Celso Emilio : Nunca virá de fóra remedio ou esperanza . No goberno, na política, na cultura, na identidade, as visións centralistas asumen a idea de que Galiza non pode valerse por si mesma, de que non poderemos chegar a ser nada sen o subsidio, o...

Vintecinco

O 25 de xullo, Día da Patria Galega , é unha xornada de festa e de reivindicación. Celebramos nesta data as loitas que nos precederon, o sangue derramado por homes e mulleres valentes e xenerosas, a dor e o amor que nos deixaron en herdanza, a fortaleza das ideas, o clamor da liberdade, a confianza serea no...

Monarquía non, grazas

A monarquía constitucional española carece de lexilimidade democrática. Sabido é que Juan Carlos de Borbón foi proclamado como herdeiro polo Ditador Francisco Franco e que el mesmo se convertiu en gardián das esencias franquistas e da sagrada unidade da patria española.    Na súa...

UE, militarismo e xenofobia

O nacionalismo galego tivo desde as súas orixes unha decidida vocación europeísta, internacionalista e solidaria. Esa é a herdanza recibida do galeguismo aberto ao mundo que practicaban Plácido Castro , Lois Tobío ou Castelao , nos tempos en que Galiza obtivo o recoñecemento como nación europea por parte da...

Meirás: torres máis altas caeron

A loita pola recuperación das Torres de Meirás é un símbolo para a esperanza. Nos albores deste século un grupo de persoas valentes e teimudas puxeron en pé unha reivindicación que co tempo comezaría a dar o seu froito. No combate pola memoria do pasado cómpre ter memoria do presente e por iso é de xustiza...

República galega

O 27 de xuño de 1931 proclamábase en Compostela a República Galega. Foi un estadio efémero da historia de Galiza, mais a semente dun tempo que haberá de chegar para que a nosa terra conquiste a verdadeira liberdade.   Porque unha Galiza ceibe e soberana non cabe na camisa de forza da Monarquía...

Feminización da política

A política constrúe moitas veces falsos consensos, apariencias de acordos sobre os que semella haber coincidencias e asentimento case xeral. Nos últimos tempos, as chamadas “políticas de xénero” son escenario de supostas convencións que se expresan a través de minutos de silencio, declaracións...

ENCE, política forestal e portas xiratorias

A prórroga por 60 anos da concesión de ENCE nas marismas de Lourizán foi unha decisión política do goberno Rajoy tomada en xaneiro de 2016, pola porta de atrás e con moitas zonas escuras. Trátase dun exemplo de libro da corrupción en B do poder político, que adopta decisións que favorecen intereses privados e que...

Terra minada

Galiza sofre un modelo económico de explotación e expolio dos seus recursos naturais, de extracción de materias primas que son abondosas na nosa Terra e que son obxecto da cobiza de empresas foráneas. É unha das consecuencias da dependencia política, da falta de capacidade de decisión en temas de interese...

A estratexia do medo

  Estamos nun tempo de urxencias, de emerxencias. No social coas consecuencias dunha crise que foi a excusa para un xigantesco axuste de contas e un desigual reparto da riqueza: a regresión de dereitos e liberdades sociais e laborais, o desmantelamento dos servizos públicos, a precariedade...

A batalla de Rande

Durante moito tempo pensouse que o tesouro de Rande estaba no fondo das augas da enseada de San Simón. A súa procura deu lugar a múltiples expedicións de rescate e a numerosos relatos de fición. Mais despois de tantos avatares históricos e literarios, despois de máis de dúas centurias de busca, vimos a saber que o verdadeiro tesouro non está no fondo do mar senón na ponte que cruza a ría, na ponte cuxa ampliación se inaugurou vergoñentamente no último día hábil do ano para favorecer os intereses da concesionaria da AP 9.

Para unha historia con todas as cores

Vítimas dun sistema que as condenou durante séculos á submisión e a dependencia, que as recluiu nos recantos máis escuros do tempo, as mulleres seguen sufrindo hoxendía a exclusión da invisibilidade nos discursos históricos.

A Galiza Mártir no ronsel do porvir

En decembro de 1941, a Irmandade Galega de Buenos Aires, presidida por Antón Alonso Ríos, instituiu a data do 17 de agosto como Día dos Mártires Galegos, simbolizando na figura de Alexandre Bóveda a todos os homes e mulleres que foron asasinados por facer ondear as bandeiras da liberdade, da xustiza e do progreso da súa Terra.