cacho
Cacho [por Henrique Harguindey]
COMO DICILO?

Cacho [por Henrique Harguindey]

Para entendermos ben as locucións formadas en galego coa palabra cacho  debemos ter presentes algunhas cousas:

 

1.-En latín clásico "cabeza" dicíase căput e desta palabra deriva o...