ellas
As falas do Ellas, unhas linguas sen normativa
SON DERIVADAS DO GALEGO

As falas do Ellas, unhas linguas sen normativa

A continuación, reproducimos unha peza escrita por Mariví Berrío Carrasco, especialista na Fala –variedades derivadas do galego no Val do río Ellas- como complemento ao A Fondo que publicamos no Sermos Galiza 184 sobre a lingua nesta zona de Estremadura.