epa
EPA: 153.000 persoas no desemprego en Galiza
DESCENSO DE 12%

EPA: 153.000 persoas no desemprego en Galiza

A Enquisa de Poboación Activa (EPA) do terceiro trimestre do ano cifra en 153.000 as persoas que están no paro en Galiza. Un descenso de 12% a respecto do trimestre anterior e de case 16% no cómputo interanual (últimos 12 meses). A taxa de paro sitúase en 12,24%, sendo a...

No último trimestre o paro cae menos en Galiza do que en España
En termos inter-anuais a evolución é mellor

No último trimestre o paro cae menos en Galiza do que en España

A caída do número de persoas en desemprego —dados EPA, os únicos tidos en conta nas estatísticas europeas— alcanzou neste segundo trimestre de 2018, a respecto do primeiro, 6,17 por cento do total. A percentaxe foi maior no conxunto do estado, 8,06 por cento. A taxa de actividade galega —o índice de persoas incorporadas ao mercado laboral sobre o total disponíbel— continúa a ser inferior á española: 53,6 por cento fronte a 58,8 por cento. Empregamos menos persoas e, portanto, a economía galega cría menos valor.

EPA: a creación de emprego en Galiza, ao ralentí

EPA: a creación de emprego en Galiza, ao ralentí

Publicouse a Enquisa de Poboación Activa (EPA) do cuarto trimestre de 2017 e xa podemos ter unha visión más concreta e real do que supuxo o ano pasado en materia de emprego. O paro aumentou nos últimos tres meses a respecto do trimestre anterior,...

Hai 34.800 fogares galegos sen ingresos
Un 91,4 máis do que en 2009

Hai 34.800 fogares galegos sen ingresos

A Enquisa de poboacón activa (EPA) do III trimestre cifra en 34.800 as vivendas que hai na Galiza onde non hai ningún perceptor de ingresos. Son 2.900 menos que no II Trimestre e un 91,4% máis do que en 2009.

Máis de 277 mil persoas en paro na Galiza

Máis de 277 mil persoas en paro na Galiza

Moi maos dados para Galiza na EPA. Concluímos 2012 con máis de 277 mil persoas no paro. Decembro rexistou unha queda da ocupación do 4,38 por cento. No noso país hai perto de 100.000 fogares con todos os seus membros no paro

EPA: 5.965.400 persoas en paro no Estado

2012 deita cifras de paro verdadeiramente estarrecedoras. A EPA bate outravolta o seu récord histórico. 2012 fechouse con 5.965.400 persoas no paro en todo o Estado.