ige
 Unha de cada catro menores de 15 anos non sabe falar galego
Enquisa do IGE

Unha de cada catro menores de 15 anos non sabe falar galego

O 23,90% das galegas e galegos de entre 5 e 14 anos non saben falar galego. É un dos datos máis preocupantes dos incluídos na enquisa estrutural a fogares sobre “coñecemento e uso do galego” do Instituto Galego de Estatística publicada este 27 de setembro. O documento, que sae cada cinco anos e fai referencia á realidade de 2018, debuxa un estancamento á baixa da lingua que contrasta coa despreocupación, ás veces mesmo triunfalismo, do Goberno galego ao respecto.
Un de cada catro galegos, exfumador

Un de cada catro galegos, exfumador

Máis da metade da poboación galega de 15 ou más anos nunca prendeu un cigarro. Un 18% é fumadora a diario, case tres puntos menos que en 2012.

Segue caendo a creación de empresas na Galiza
Empresa

Segue caendo a creación de empresas na Galiza

A Galiza rexistra unha caída dun 30% na formación de empresas. No mes de xuño creáronse 251 compañías mentres que nesa mesma mensualidade en 2018 o número de compañías constituídas acadou as 359.

Aumenta a fenda entre falecementos e nacementos
Avance dos dados do IGE 2016

Aumenta a fenda entre falecementos e nacementos

O Instituto Galego de Estatística vén de publicar os dados provisionais sobre o movemento natural da poboación en 2016. Unhas cifras que constatan o incremento da fenda entre falecementos e nacementos no país, de maneira que o saldo vexetativo segue a empeorar.

OPINIÓN

A irrealidade das estadísticas do IGE

Segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE) o número das familias que chegan a final de mes con facilidade aumentou en Galiza, pasando do 41,57% no primeiro trimestre de 2010 ao 52,40% no ano 2012. Ou sexa, que un 10,83% máis de familias viven comodamente. Seica foi así malia a profundidade da crise que se concreta nun reaxuste social moi duro, polo que se chegou aos 276.