man-de-camelle
Man de Camelle, o home que esculpía o natural
A artista Carmen Hermo homenáxeao cun ábum de debuxos

Man de Camelle, o home que esculpía o natural

A súa figura era totémica. Recibía os visitantes practicamente espido e deixaba que se internasen no xardín da súa casa, no espigón de Camelle (Camariñas). Alí, o Alemán -Manfred Gnädinger- fora construíndo un monumento de land art, esculturas extraídas dos cons, pintura primitivista. A artista Carmen Hermo homénaxeao nun álbum de debuxos, sinxelamente titulado Man de Camelle.