mercado-laboral
As tituladas teñen traballos menos estábeis e cobran menos malia na universidade ter mellores notas ca eles

As tituladas teñen traballos menos estábeis e cobran menos malia na universidade ter mellores notas ca eles

Máis da metade das persoas universitarias no Estado español son mulleres (55%). Teñen mellores notas e rematan os seus estudos antes que os seus compañeiros varóns. Porén, só 46% delas teñen 4 anos despois de graduarse contrato indefinido por un 60% dos homes. Ademais, cobran case 10% menos. E non, non se debe á elección de titulacións, pois esta desigualdade mantense con independencia dos estudos que cursaran.

Madrid zuga na canteira laboral galega

Madrid zuga na canteira laboral galega

A marcha de traballadoras e traballadores galegos cara a outros territorios do Estado español acelerouse nestes últimos anos, nunha dinámica que ten Madrid como principal chuchador desa man de obra. Dos que abandonaron o noso país en 2017 case 36% tiveron como destino a capital do Estado. Eis un extracto da reportaxe publicada ao respecto no número 327 de Sermos Galiza.

No último trimestre o paro cae menos en Galiza do que en España
En termos inter-anuais a evolución é mellor

No último trimestre o paro cae menos en Galiza do que en España

A caída do número de persoas en desemprego —dados EPA, os únicos tidos en conta nas estatísticas europeas— alcanzou neste segundo trimestre de 2018, a respecto do primeiro, 6,17 por cento do total. A percentaxe foi maior no conxunto do estado, 8,06 por cento. A taxa de actividade galega —o índice de persoas incorporadas ao mercado laboral sobre o total disponíbel— continúa a ser inferior á española: 53,6 por cento fronte a 58,8 por cento. Empregamos menos persoas e, portanto, a economía galega cría menos valor.