modesto
O poeta Modesto Fraga abre libraría en Arteixo

O poeta Modesto Fraga abre libraría en Arteixo


A lus do candil
chámase o novo proxecto literario do poeta Modesto Fraga. O título é ben coñecido e non da súa autoría. O poeta fisterrán tirou do libro de Ánxel Fole para lle dar nome a libraría que abriu canda a súa compañeira Alba en Arteixo.