palabrasmemoria
Palabras con memoria: Coidado cos golpes

Palabras con memoria: Coidado cos golpes

anoiado/a.- Aparvado/a, sen sentido, sobre todo tras un golpe ou conmoción. Tamén se utiliza para cualificar a quen é pouco espelido/a.

Lugar de escoita.- A bisbarra do Barbanza.

Fonte.- Constantino Prego.

 

...
Palabras retortas e retrancadas [por Isidro Novo]
PALABRAS CON MEMORIA

Palabras retortas e retrancadas [por Isidro Novo]

Acaralloar.- Forma grotesca da palabra acaroar.

Exemplo: “Dispareille e pasoulle o tiro acaralloando”.

Lugar de escoita.-Cuntis.

Fonte.- Marcos Seixo.

 

Arangotango ou arangutango.-...