prestacions
En 28.000 fogares galegos non entra ningún ingreso

En 28.000 fogares galegos non entra ningún ingreso

O presidente do goberno central acaba de anunciar a prórroga do Plan Prepara, a axuda de 400 euros mensuais a [email protected] de longa duración. Mais o problema é acceder a ela. Non están contabilizadas as persoas perceptoras desta subvención en Galiza (no Estado son 200.000), mais os últimos datos de paro rexistrado tecen un panorama preocupante.