singular
O singular Festival dos Eidos bota a andar no Courel

O singular Festival dos Eidos bota a andar no Courel

Poucos son os festivais de poesía que se celebran no rural. Case ningún os que teñen como espazo privilexiado unha casa. O Festival dos Eidos é singular, entre outras cousas, porque cumpre esas dúas condicións.A casa é a de Uxío Novoneyra e o lugar, Parada do Caurel. 

Yolanda Castaño, singular finalista aos “Premios do Tren”

Yolanda Castaño, singular finalista aos “Premios do Tren”

A escritora Yolanda Castaño foi escollida como finalista aos “Premios do Tren” o que fai da súa unha opción singular por varias razóns. A primeira por ser a única muller na listaxe de finalistas, a segunda por ser a súa a única obra escrita nunha lingua distinta do español na sección de poesía. Doce finalistas sobreviven a 976 obras presentadas de 825 participantes.