solo

Luz verde á nova Lei de Solo

Só o PP votou a favor da norma presentada pola Consellaría de Medio Ambiente e Infraestruturas. A oposición ve nela "inseguridade xurídica", "desregulación" e unha "barra libre" para a recalificación.

OPINIÓN

Nova lei do solo ou urbanismo consentido!

Resulta evidente que o urbanismo na Galiza está funcionando mal. Excepto honrosas excepcións, nas que o BNG ten moito que dicir, o certo é que o urbanismo está nunha situación crítica. 

OPINIÓN

A nulidade das cláusulas solo

O Tribunal Supremo ven de adoptar unha decisión das que reconcilian co Estado de Dereito, coma a do Tribunal da UE a respecto dos despexos ou as de ducias de Xulgados galegos declarando a nulidade da venda de híbridos financeiros (preferentes e subordinadas). O TS ven de declarar, baixo determinadas circunstancias, a nulidade das chamadas “cláusulas solo” que fixan un mínimo para o tipo de xuro do préstamo hipotecario, malia que se pacte éste variábel e referido ao euribor.