traida-dos-restos
Cando Castelao volveu secuestrado
Fotos inéditas da chegada dos restos do líder do PG a Lavacolla

Cando Castelao volveu secuestrado

Foi unha operación política dirixida a lexitimar o réxime autonómico. A traída dos restos de Castelao, perfectamente deseñada no tempo e na forma, respondía  ao triplo obxectivo de dotar de apoio social un Estatuto, de manter o combate e a exclusión contra o nacionalismo, de avanzar na idea de reconciliación entre as vítimas e os verdugos do 36 e de outorgar natureza democrática e galega aos xestores da autonomía