Apresentación do manifesto

Apresentación do manifesto reintegracionista O Fim do Apartheid en Compostela.


x