Cimeira do poder municipal do BNG a prol do concerto económico

Os concellos galegos receben 50 euros por habitante menos do que a media estatal. A discriminación é máis notoria nas cidades. As galegas obteñen un promedio de 252 per cápita face os 499 euros de media das grandes urbes estatais.


x