Conversa sobre O Diario Galego con Fernando Lacaci

Falamos con Fernando Lacaci, vicepresidente da Confederación de Anpas Galegas, sobre 'O Diario Galego'