Sermos na rúa: 2017

Sermos sae a rúa para entrevistar persoas ao chou sobre as súas expectativas sobre o que vai traer o aínda recente 2017.


x